Việc làm

Cần tuyểnMức lươngThời gian thi tuyển
[IWATE] Tuyển 3 NỮ MAY ĐỒ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM - SL ứng tuyển: 7 người ~ 27 triệu VNĐ 29/2/2020
[OSAKA] Tuyển 3 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - SL ứng tuyển: 9 người ~ 35 triệu VNĐ 20/2/2020
[NARA] Tuyển 2 NỮ MAY MẶC - SL ứng tuyển: 5 người ~ 29 triệu VNĐ 20/2/2020
[TOKYO] Tuyển 17 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG - SL ứng tuyển: 51 người ~ 35 triệu VNĐ 20/2/2020
[SAITAMA] Tuyển 10 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG - SL ứng tuyển: 30 người ~31 triệu VNĐ 15/2/2020
[OSAKA] Tuyển 10 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG - SL ứng tuyển: 30 người ~ 31 triệu VNĐ 15/2/2020
[TOKYO] Tuyển 3 NAM GIA CÔNG CÁCH NHIỆT - SL ứng tuyển: 9 người ~ 34 triệu VNĐ 10/2/2020
[CHIBA] Tuyển 3 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI - SL ứng tuyển: 9 người ~29 triệu VNĐ 09/1/2020
[SHIGA] Tuyển 1 NỮ ÉP NHỰA - SL ứng tuyển: 3 người ~ 34 triệu VNĐ 05/12/2019
[TOKYO] Tuyển 2 NAM THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG, SAN BẰNG BỀ MẶT - SL ứng tuyển: 5 người ~ 37 triệu VNĐ 03/12/2019
[NAGOYA] Tuyển 4 NAM ĐÓNG GÓI HÀNG - SL ứng tuyển: 14 người ~ 29 triệu VNĐ 01/12/2019
[NAGOYA] Tuyển 4 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG - SL ứng tuyển: 14 người ~ 29 triệu VNĐ 01/12/2019
[YOKOHAMA] Tuyển 12 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG - SL ứng tuyển: 38 người ~ 32 triệu VNĐ 01/12/2019
[OSAKA] Tuyển 6 NỮ ĐÓNG GÓI HÀNG - SL ứng tuyển: 21 người ~ 32 triệu VNĐ 01/12/2019
[OSAKA] Tuyển 6 NAM ĐÓNG GÓI HÀNG - SL ứng tuyển: 12 người ~ 32 triệu VNĐ 01/12/2019
12345