Giới thiệu chung

Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Cát (VICA) được thành lập vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2007, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: thượng mại, xuất nhập khẩu, xây dựng...Cùng tiến bước với sự nghiệp xây dựng kinh tế tư nhân của đất nước, đến tháng 10 năm 2010 công ty chúng tôi đã chính thức được cấp phép phái cử lao động đi nước ngoài với thị trường thế mạnh đầu tiên là Trung Đông, tiếp đó, đến năm 2012 công ty tiếp tục được cấp phép phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản. Cho đến nay, chúng tôi đã phái cử được trên 700 thực tập sinh kỹ năng và nhiều kỹ sư đến nhiều xí nghiệp trên toàn Nhật Bản.

Chúng tôi đã, đang và sẽ tuân thủ nghiêm túc tất cả các quy định trong các hoạt động liên quan tới phái cử thực tập sinh cũng như lao động đi nước ngoài nhằm mang tới cho các quý khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất. 

Rất mong vẫn nhận được sự ủng hộ từ quý khách hàng.